Forord | Mit liv | Familien | Rejser
Værnsgrene: Hær | Politi | Marine | MHV Uddannelsen

Ved et arrangement på havnen hvor både politi og marinehjemmeværn var repræsenteret, faldt jeg i snak med en behagelig kvinde, som fortalte om de mange pragtfulde oplevelser hun havde haft i mhv. Hun fik mig overtalt til at prøve, og inden jeg så mig om, var jeg på vej til Slipshavn ved Nyborg for et gennemgå 6 dages dæksgast uddannelse. Selve uddannelsen er sat op i moduler, og det er et krav at man består de enkelte moduler, for at få lov til at fortsætte. Modulerne består af; lille kran, førstehjælp, brandbekæmpelse og derefter nogle basale øvelser og færden på skibet til søs.

Når man har gennemført uddannelsen til dæksgast, indgår man som aktivt medlem af en besætning. Der var sejladser næsten hver weekend, og hvis ikke ens egen besætning skulle af sted, kunne man bytte sig til en tur med en af de andre besætninger, eller kontakte Horsens og høre om de skulle af sted i weekenden. På en sejlads var der oftest lagt enten øvelser eller underholdning ind, men i meget begrænset omfang, da vi som regel var i beredskab når vi havde forladt udmundingen af fjorden. Det fandtes ikke noget mere beroligende end at ligge for anker under en skyfri himmel, høj sol og opsmøgede ærmer. Det skete at der kom en anmodning om hjælp fra SOK (Søværnets operative kommando). På en af de opgaver skulle vi yde assistance til en nødstedt sejler. Vi satte kursen mod de givne koordinater, men fandt ingen sejler i nød, derimod fandt vi en jolle, der flød rundt med bunden opad. Det var min første opgave som kranfører. Jeg boede i Vejle i knap 3 år, og nåede at sejle knapt et år inden jeg igen flyttede, her blev jeg overflyttet til Helsingør flotillen. Desværre nåede jeg kun at sejle få gange inden jeg stoppede helt. I 2009 købte jeg hus og det overtog hurtigt min tid.


© 2022 | Anakin.dk | v/ F. Gantzel